Självkörande bilar har gått från att för inte så längesedan vara ren science fiction till att de idag är något i princip alla de stora biltillverkarna jobbar på. Redan idag har testkörningar av autonoma fordon påbörjats, även i Sverige. Än så länge finns dock begränsningar i trafiklagarna som hindrar de självkörande bilarna för att börja rullas ut i större skala.

I vissa delstater i USA är det dock verklighet redan idag med självkörande bilar på allmän väg, under förutsättning att en människa sitter vid ratten och snabbt kan ta över ifall något skulle gå snett. Det är dock vanligare med så kallade semi-autonoma bilar som är delvis självkörande. Hit räknas bland annat elbilarna från Tesla. Det kommer även bli intressant att se vilken bilvärdering som kommer göras av den gamla manuellt styrda bilen i framtiden när de flesta bilarna kommer vara självkörande.

De sex nivåerna av autonomi

Man brukar tala om autonomi på sex nivåer när det gäller självkörande bilar:

  • [b]Nivå 0:[/b] Fordonet har automatiska system som varnar föraren och även kan ingripa tillfälligt vid behov.
  • [b]Nivå 1:[/b] Föraren har huvudkontrollen över bilen, men autonoma system som adaptiv farthållare eller parkeringsassistans kan förekomma.
  • [b]Nivå 2:[/b] Fordonets styrning, gas och broms sker autonomt. Föraren bör dock ha händerna på ratten samt uppsikt över vägen och vara beredd på att snabbt kunna ta över kontrollen av bilen vid behov.
  • [b]Nivå 3:[/b] Föraren behöver inte hela tiden ha koll på vägen utan kan sitta och surfa i mobilen eller syssla med annat medan bilen kör sig själv. Viss beredskap för att kunna ta över bilen krävs dock även här.
  • [b]Nivå 4:[/b] Det är denna nivå av autonomi som det oftast syftas på när biltillverkarna idag pratar om självkörande bilar. Bilen är i praktiken helt självkörande och föraren kan till och med sova under färden. Nivå 4-autonomin är dock idag oftast begränsad till vissa geografiska zoner eller trafiksituationer och fungerar alltså inte överallt hela tiden.
  • [b]Nivå 5:[/b] Det här är den högsta nivån och bilen är nu i praktiken lika bra, om inte bättre, på att köra som en mänsklig förare. Bilen kan anpassa sig till och hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand.

Självkörande långtradare och bussar

De typer av fordon i samhället som förmodligen kommer bli först ut att ersättas med självkörande diton är inom branscher som vägtransporter där gods fraktas långa sträckor på motorväg. Förmodligen kommer framtidens långtradarchaufförer ha mer av en övervakande roll, likt flygplanspiloter har idag, samt vara delaktiga i av- och pålastning av godset.

Tåg och övrig kollektivtrafik ligger också nära till hands när det gäller automatisering. Det handlar då nämligen om återkommande rutter som är lättare för självkörande fordon att hantera. Under 2018 gjordes testkörningar med självkörande bussar i Kista, i samarbete med KTH. Nästa steg är att testa bussarna, som har plats för elva passagerare, i reguljär trafik och senare även gå över till fullstora bussar.

Category : Okategoriserade
freesia-empire