Den tyske uppfinnaren och ingenjören Rudolf Diesel föddes i Paris 18 mars 1858. Innan han dog under mystiska omständigheter 29 september 1913 hade hans nya förbränningsmotor börjat revolutionera tung industri och transportsystemen, inte minst de marina. Under ett par decennier efter hans död började dieselmotorn på allvar vinna insteg i lokomotiv, jordbruksmaskiner och lastbilar för att sedan, från tiden efter andra världskriget, bli allt vanligare i personbilar. Idag utgör dieselbilar 50 % av de nyregistrerade fordonen inom EU.

Studier

Den unge Diesel var en studiebegåvning och intresserade sig särskilt för matematik och teknik. Efter krigsutbrottet 1870 mellan Frankrike och Preussen blev familjen Diesel utkastade ur Frankrike och den unge Rudolf Diesel flyttade till faderns hemstad, Augsburg. Där studerade han på det nystartade tekniska institutet i två år innan han fick ett stipendium för att börja på Münchens Tekniska Universitet.

På universitetet blev han snart en uppskattad och framgångsrik student till Carl von Linde som höll på med kylskåpsteknik. Diesel fick av Linde lära sig om termodynamiken och att samtidens ångmaskiner bara gav 10 % i effektivt arbete, och att således 90 % av bränslet gick till spillo. Samtidigt sa Carnotcykeln att en teoretisk verkningsgrad nära 100 % borde vara möjlig. Diesel bestämde sig för att konstruera en effektivare motor. Han arbetade samtidigt med Lindes kylteknik och blev företagets representant och uppfann flera förbättringar inom kyltekniken.

Dieselmotorn

1892 lämnade Rudolf Diesel in en patentansökan på sin Dieselmotor, vilken blev godkänd 1893. Han lyckades få både Kruppverkstäderna och MAN intresserade av att konstruera en prototyp. En tidig prototyp exploderade och var nära att kosta Diesel livet. Han drog slutsatsen att motorerna behövde vara kraftigare för att stå emot de enorma tryck som byggdes upp inom dem.

Detta gjorde Dieselmotorerna tyngre och otympligare än motsvarande Ottomotorer, vilket gjorde att de inte i början kunde komma i anspråk för exempelvis flygplan, personbilar eller i tävlingsverksamhet. Dieselmotorerna var däremot mer bränsleeffektiva än Ottomotorerna och kom därför till sin rätt inom verksamheter där motorns vikt och storlek var av sekundär betydelse, som exempelvis inom kraftverk och på fartyg. Har du själv en dieselbil kan du här hitta produkter för dieseltrim så att din motor blir ännu effektivare. En annan stor fördel med Dieselmotorn var att den kunde använda en mängd olika bränslen, och behövde alltså inte det ganska högraffinerade bränslet som Ottomotorerna använde. Dieselmotorerna kunde gå på tyngre oljor, vegetabiliska oljor eller till och med krut.

Försvinnandet

Den 29 september 1929 när Rudolf Diesel befann sig på ångfartyget Dresden, på väg till London, försvann han. Det har allt sedan dess spekulerats i om han begick självmord eller om han blev mördad. Konspirationsteorierna säger att han blev mördad antingen av oljeindustrin som såg Dieselmotorn som en fara för deras verksamhet eller av tyska agenter som ville förhindra att Diesel sålde sina motorer till brittiska ubåtar.

Teorin om att han begick självmord grundar sig i att han hade usel ekonomi och att han innan resan till London hade lämnat en väska till sin hustru med de pengar som fanns kvar och med dokument som visade den prekära ekonomiska situationen. Dieselmotorn lever dock vidare.

Category : Okategoriserade
freesia-empire