Det är ingen hemlighet att bilarna utgör en stor hälsorisk när de släpper ut så mycket koldioxid. I många stora städer ligger smogen tät och det kan vara svårt att andas. På sommaren brukar städer som Paris och London införa bilfria dagar i innerstadsdelarna och på många håll måste man betala en avgift för att få köra in i städerna. Dessutom höjs parkeringsavgifter och liknande för att just få människor att t.ex. cykla mer eller åka kommunalt. Detta kallas för bilrevolution .

Men ändå lägger man stora köpcentra utanför städerna där det är mycket svårt eller åtminstone tidskrävande att ta sig om man inte har bil.

Många länder hoppas därför på elbilarna eller att motorerna ska utvecklas ännu bättre och vara bränslesnåla och man försöker komma överens och samarbeta genom klimatavtal och liknande. Dock är vissa länder inte alls med på noterna och förstår inte hur viktigt det är att tänka klimatsmart. Tanken är förmodligen inte att ta bort bilarna helt, utan att tänka efter varje gång man ska använda den. Det nyaste är elbilarna som utvecklas mer och mer och förhoppningsvis kommer de flesta att kunna köpa elbil om några år.

freesia-empire