Bilen har funnits sedan 1800-talet men var långt ifrån de snabba, tystlåtna maskinerna man färdas i idag. Från början drevs de med ångmotorer och gick inte snabbare än 4 km/h. Dessutom var man tvungen att stanna varje kvart för att fylla på vatten. Vagnarna som byggdes var främst till att tjäna den franska militären men ganska snabbt ville man även göra bilar för vanligt folk. Den första artillerivagnen dateras tillbaka till 1769 men användes bara en kort tid, då den orsakade för många problem. Även i England började man snickra ihop ångdrivna fordon och vid sekelskiftet 1799-1800 kom även vanliga personbilar med ångmotorer och sedan var tillverkningen i full gång.

Människan var måttligt imponerad till en början, eftersom det gick så långsamt och tågen var fortfarande det populäraste färdmedlet, tillsammans med häst och vagn. Bilens popularitet ökade faktiskt inte förrän de första tävlingarna anordnades och motorsporten fick se dagens ljus. Först då fick bilen en plats i folkliga hjärtan, och med uppspärrade ögon tittade man på när bilarna drevs framåt på banorna.

Mercedes Benz

En av de första som lyckades ge sig in i biltillverkningen var Carl Benz, en tysk herre som byggde tvåtaktsmotorer med gasdrivning. Han konstruerade även den trehjuliga bilen med en liten fyrtaktsmotor. Benz samarbetade med en fransk motorfirma som byggde hans motorer och som också arbetade åt de franska stora märkena.

Vid den här tiden började även bensindrivna bilar konkurrera med ångdrivna fordon och det visade sig att de var bättre. Trots det tog det ett tag innan ångmotorerna togs ur bruk helt och hållet, eftersom bensinbilarna hade lägre hastighet. Man försökte sig även på elektriskt drivna bilar, något som är på framfart i dagens läge, men vid den tidpunkten var de för jobbiga och tvungna att laddas hela tiden.

Även formen kom att förändras och läget på motorn flyttades fram istället för den bakre delen. De första bilarna liknade hästdroskor, men nu utvecklades designen till att bli mer “bil”.

De amerikanska bilarna

T-forden var den första bilen att produceras i många exemplar. Den designades av Henry Ford som bildade företaget Ford. Det var så massbilismen kom till världen. Produktionen tillverkade alla bilar med samma utseende och det lägre priset gjorde så att vanliga människor hade större möjlighet att köpa dem. 1909 betalade man 850 dollar för en T-Ford.

När bilen kom till Sverige

1891 ställdes den första bilen ut i Göteborg men drog inte till sig någon större uppmärksamhet. Först ansågs den vara en hobby för kungligheter och överklassen och på landsbygden spottade man efter de högljudda mackapärerna som for fram och skrämde människor och djur.

Trots det kom automobilen sakta men säkert in i samhället och på 20-talet ökade andelen ordentligt, även i Sverige. I och med att den svenska ekonomin gick så bra efter kriget, började fler och fler få råd att köpa sin egen bil, och på den vägen är det.

freesia-empire